Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Vietnam.gif

tiếng Việt

Phúc lợi của học sinh và nhà ở trọ


Tất cả các học sinh nào do nhà trường chọn nhà ở trọ sẽ được ngưòi Cố Vấn Về Nhà Trọ đón ở phi trường. Cô ấy tiếp tục gặp gỡ thường xuyên với các học sinh để hướng dẫn và giúp các em làm quen với nếp sống gia đình của người địa phương.
Những gia đình nhà ở trọ đã được lưạ chọn và kiểm tra cẩn thận để bảo đảm các học sinh có được kinh nghiệm tích cực.

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital