Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Vietnam.gif

tiếng Việt

Học phí

Học phí hàng năm dành cho các hoc sinh ghi danh năm 2018 là $14,000. Tiền trọ $280 mỗi tuần. Tiền lệ phí hành chánh $1,000, không hoàn trả lại. Ngoài ra còn đóng thêm lệ phí du ngoạn của trường, tiền mua đồng phục, vân vân…

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital