Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Vietnam.gif

tiếng Việt

Chăm sóc

Ella with 2 girls
Newlands College cung cấp giáo dục ưu tú làm nền tảng cho việc học tập sau trung học. Các giáo viên có kiến thức xuất sắc về các
môn dạy của họ. Mối quan hệ giửa giáo viên và học sinh được dưa trên sự tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích việc học tập.

Nhà trường tọa lạc ở khu vực ngoại ô Newlands của Wellington, một cộng đồng an toàn và đang phát triển mạnh. Chúng tôi hoan nghênh các học sinh quốc tế đến từ các nước khác nhau trên thế giới.

Nhà trường có nhiều điểm manh, bao gồm: năng lực và sự tận tụy của nhân viên, việc cố vấn và chăm sóc về tinh thần cho học sinh rất tốt, và sẵn có một loạt các sinh hoạt có chất lượng. Phẩm chất của giáo viên và nhân viên hổ trợ rất tốt. Sự đóng góp của họ vào việc giáo dục học sinh, phát triển cá nhân và an sinh cho học sinh rất cao.

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital