Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Vietnam.gif

tiếng Việt

Chương trình học


Có nhiều lựa chọn về khoá học và môn học để phục vụ nhu cầu của từng học sinh từ lớp 9-13. Các chương trình mở rộng và phong phú nhằm giúp cho học sinh đạt xuất sắc. Newlands College có mức độ học tập thành công rất cao. Nhiều học sinh quốc tế đạt được học bổng và hầu hết vào được đại học với môn học mà họ chọn. Cần phải có kỷ luật cao và hạnh kiểm tốt. Phẩm chất dạy học cao, chú ý và gần gũi chăm sóc từng học sinh, tạo cơ hội phát triển cá nhân, giúp cho học sinh thích thú trong thời gian học ở trường. Điều này giúp các học sinh thêm tự tin và đạt thành tích cao trong mọi khía cạnh học tập.

 

 

Search

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital